Privacyverklaring

Marije Blonk van Psychoterapiepraktijk Blonk is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via de website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Psychotherapie Praktijk Blonk
Lijnbaan 12-E
8011AR Zwolle


tel: 06 49850675

Marije Blonk is binnen haar bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming).
Zij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik sla persoonsgegevens op en verwerk deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op mijn website.
Het gaat hierbij mogelijk alleen om:

  • Je naam
  • E-mailadres

Je IP adres sla ik bij normaal bezoek niet op.
Van ‘bezoekers’ die onbevoegd via illegale wegen willen inloggen op de website wordt door een beveiligingsplugin wèl het IP adres opgeslagen.
Dit betreft geen informatie die via een formulier opgeslagen wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

Mijn website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk via de websitejouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jou te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak met mij wilt maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens die ik via de website verkregen heb niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens heb verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens die je verzonden hebt via het contactformulier op mijn website bewaar ik 30 dagen. Hierna worden de gegevens automatisch van de database gewist. IP adressen sla ik niet op.
  • Email correspondentie bewaar ik tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
    Je mag mij ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Ik ben verplicht dit op jouw verzoek te doen.
  • Google analytics  gegevens bewaar  ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek in principe nooit persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van foto’s van personen op mijn website

Ik gebruik foto’s op mijn website waarop sommige personen herkenbaar in beeld zijn. Hiervoor heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via

Ik gebruik op de website de volgende maatregelen  om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Een TLS (voorheen SSL) verbinding. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verwerkingsovereenkoms

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Ik ben dit via mijn hostende partij overeengekomen.

Gebruik van Sociale Links en Social Media

In verband met de AVG worden en geen actieve linkjes (share buttons) op mijn website weergegeven. Wel is er een linkbutton die verwijst naar mijn Facebook en LinkedIn pagina.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Marije Blonk spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Marije Blonk, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.