Mijn aanbod

Mijn aanbod

Wanneer zoek je hulp voor jouw problemen?

Wie verdriet heeft en troost zoekt kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht, bij de eigen partner of een familielid.
Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. De eerstelijnspsycholoog of de psychotherapeut/klinisch psycholoog komen in beeld als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen in je eentje of met behulp van vrienden op te lossen. Aan de andere kant is het niet verstandig hulp zoeken lang uit te stellen. Juist als je er vroeg bij bent kan een psychotherapeut snel en effectief hulp bieden.

Problemen waarmee je in mijn praktijk terecht kunt:
  • angstklachten, depressieve klachten of twijfels over wie je bent of wat je wil
  • problemen in relatie tot anderen of in relatie tot jezelf, relatieproblemen, problemen in je werksituatie
  • ervaringen in je levensgeschiedenis die psychische klachten veroorzaken
  • innerlijke problemen waar je onder lijdt of die je belemmeren in je functioneren
  • ingesleten patronen die je ervaart als deel van jezelf die aanleiding zijn tot terugkerende innerlijke onvrede of problemen in je functioneren in werk, privé of in relaties.
  • problemen en klachten ten gevolge van verlies en rouw
Ik bied behandeling aan (jong) volwassenen.

In mijn praktijk bied ik behandeling in de S-GGZ (de specialistische GGZ). Dit betekent dat het gaat om psychotherapeutische behandeling van langer bestaande problemen of behandeling voor problemen waarvoor behandeling in de B-GGZ niet voldoende effectief bleek. De therapie richt zich op afname van klachten, waarbij de focus ligt op verwerking en het doorbreken van onderliggende patronen die de klachten in stand houden.

Welke therapeut heb je nodig?

Als je hulp zoekt voor psychische problemen, is een gesprek met je huisarts een goede eerste stap. De huisarts kan je helpen om problemen op een rijtje te zetten en je informeren over mogelijkheden van hulpverlening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt je in ieder geval een verwijzing nodig.

Behandeling bij een psychotherapeut of klinisch psycholoog is aan te raden als je langer dan een half jaar last hebt van je probleem en/of als je probleem meer gebieden (relatie, werk, vrienden) beïnvloedt of als je eerder behandeld bent bij een andere hulpverlener voor deze problemen.

Behandeling bij een psychotherapeut of klinisch psycholoog is aan te raden als je langer dan een half jaar last hebt van je probleem en/of als je probleem meer gebieden (relatie, werk, vrienden) beïnvloedt of als je eerder behandeld bent bij een andere hulpverlener voor deze problemen.

Wat is psychotherapie?

Een psychotherapeutische behandeling is gericht op het verminderen van en beter hanteerbaar maken van psychische klachten/problemen.
Psychotherapie lost geen problemen voor je op, maar helpt je om nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Een psychotherapeutische behandeling vraagt om bereidheid om naar jezelf, lastige gedachten en gevoelens te kijken. Het doel van deze therapie is inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de redenen achter belemmeringen in je doen en laten, je denken en voelen, je klachten en problemen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie en we onderzoeken samen welke vorm het best passend is.

Ik werk integratief, dat wil zeggen dat ik gebruik maak van diverse psychotherapeutische methoden zoals technieken uit de psychodynamische therapie, schematherapie, EMDR en systeemtherapie.

Werkwijze

Na aanmelding via de mail of het contactformulier volgt er eerst een korte telefonische kennismaking waarin je hulpvraag wordt besproken. Er wordt dan een inschatting gemaakt of de praktijk bij je past.
Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De fase van intake betreft meestal 2-3 gesprekken.

Tijdens de intakegesprekken op de praktijk wordt er gezamenlijk een beeld gevormd van wat er aan de hand is.
Afhankelijk van wat je wilt bereiken met de behandeling of wat je hulpvraag is bespreken we welke behandeling hierbij het beste aansluit. Een gezamenlijk behandelplan vormt het vertrekpunt van waaruit de behandeling verder wordt vormgegeven.

Zowel tijdens de intakegesprekken als tijdens de behandeling mogen naasten aanwezig zijn wanneer daar door jou toestemming voor is gegeven en kan besproken worden hoe naasten helpend kunnen zijn voor het herstel.
Indien je gebruik wilt maken van vergoeding vanuit ziektekostenverzekering is het nodig dat je een verwijsbrief hebt van je huisarts, bedrijfsarts of huidige hulpverlener.

Kwaliteitsbewaking

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van basis GGZ en specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Psychotherapiepraktijk Blonk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat je hier in kunt zien.

Wet BIG

Als Gz-psycholoog en als Psychotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register en ben ik derhalve gebonden aan de regels geldend binnen de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Dit houdt onder andere in dat de behandelaar een geheimhoudingsplicht heeft en dus alleen informatie aan derden (bijvoorbeeld keuringsarts, Arbodienst of verzekeringsmaatschappij) mag verstrekken met (schriftelijke) toestemming van de cliënt(e). De behandelaar mag alleen in noodsituaties (bijvoorbeeld als mensen in gevaar kunnen komen) de geheimhoudingsplicht doorbreken.

Klachten en geschillen

Indien je klachten hebt nodig ik je uit het eerst met mij te bespreken. Mochten we niet tot een oplossing naar tevredenheid kunnen komen dan kan je voor meer informatie terecht op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Afspraken annuleren

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de afspraak. Dit houdt in dat een afspraak op maandag uiterlijk vrijdag moet worden geannuleerd. Je kunt de afspraak annuleren via een mail naar of telefonisch doorgeven op 06 49850675 (voicemail inspreken is voldoende). Te laat afgezegde afspraken en afspraken waarbij je zonder overmacht niet komt opdagen of bent vergeten, worden bij je in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen 50 euro. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.