Psychotherapiepraktijk Blonk

Tarieven 2024

en welke vergoedingen zijn er…

Voor 2024 geldt dat de kosten voor de behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer:
  • Je een verwijzing van de huisarts hebt
  • Er op basis van de klachten een diagnose gesteld kan worden volgens de DSM-5
  • Je verzekerd bent bij een van de koepelzorgverzekeraars waar voor 2024 een contract mee afgesloten is, te weten: Zilveren kruis en VGZ.
  • Via overzicht koepelzorgverzekeraars kun je bekijken onder welke koepelzorgverzekeraar jouw zorgverzekeringsmaatschappij valt.

Vergoeding in de Specialistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dit is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg, die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2023 is het eigen risico €385. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar. Vanaf 2022 is er een nieuw financieringssysteem binnen de GGZ, dit heet het zorgprestatiemodel.

Klik hier voor meer informatie.

Voor eigen rekening

De kosten van je behandeling zijn voor eigen rekening wanneer:
  • Je geen verwijzing van de huisarts krijgt of zelf geen verwijzing wil hebben
  • Er geen DSM-5 diagnose gesteld kan worden die vergoed wordt. Mocht dit het geval zijn dan wordt dit zo snel mogelijk met je besproken. Een intakegesprek wordt altijd vergoed.

Mocht bovenstaande voor jou gelden, dan hanteer ik het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2023 vastgestelde OZP-tarief (overige zorgproduct) van €124,16 per sessie.

Voor 2024 geldt dat er met een aantal zorgverzekeraars nog geen is afgesloten. Ben jij verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars en wil je graag bij mij in behandeling, dan zal ik de behandeling bij jou factureren. Jij kan mijn factuur vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar, zij zullen dan een gedeelte van de behandeling vergoeden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 60%-80% van de kosten. Je kunt zelf met je zorgverzekeraar bellen om na te vragen hoeveel zij vergoeden.

Tarieven NZa 2023

Behandeling 45 minuten
€ 145,72
Behandeling 60 minuten
€ 173,65
Diagnostiek 45 minuten
€ 170,38
Diagnostiek 60 minuten
€ 196,35

Zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld 85% van de NZa maximum tarieven aan mij.
Klik hier voor een volledig overzicht van de NZa tarieven